Đội hình tham dự LCK Mùa Hè 2018

Đội hình tham dự LCK Mùa Hè 2018 Lượt đi vòng bảng

Đội hình tham dự LCK Mùa Hè 2018 của KT Rolster

Đội hình tham dự LCK Mùa Hè 2018 của Gen.G

Đội hình tham dự LCK Mùa Hè 2018 của SK Telecom T1

Đội hình tham dự LCK Mùa Hè 2018 của KING-ZONE DragonX

Đội hình tham dự LCK Mùa Hè 2018 của Jin Air Green Wings

Đội hình tham dự LCK Mùa Hè 2018 của Hanwha Life Esports

Đội hình tham dự LCK Mùa Hè 2018 của bbq Olivers

Đội hình tham dự LCK Mùa Hè 2018 của Afreeca Freecs

Đội hình tham dự LCK Mùa Hè 2018 của MVP

Đội hình tham dự LCK Mùa Hè 2018 của Griffin

Cập nhật sau.