LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1

LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 1

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 12/06 BBQ vs MVP 0-2 12
18:00 12/06 GRF vs HLE 2-1 123

LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 2

Giờ Trận đấu Kết quả
12:00 13/06 KZ vs GEN 1-2 123
15:00 13/06 AFS vs SKT 2-0 12
18:00 13/06 KT vs JAG 2-0 12

LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 3

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 14/06 HLE vs BBQ 2-0 12
18:00 14/06 MVP vs GRF 0-2 12

LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 4

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 15/06 JAG vs KZ 1-2 123
18:00 15/06 GEN vs SKT 2-0 12

LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 5

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 16/06 AFS vs KT 2-1 123
18:00 16/06 BBQ vs GRF 1-2 123

LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 6

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 17/06 MVP vs GEN 0-2 12
18:00 17/06 JAG vs HLE 0-2 12

LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 7

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Gen.G 3-0 6-1
2 Griffin 3-0 6-2
3 Afreeca Freecs 2-0 4-1
4 Hanwha Life Esports 2-1 5-2
5 KT Rolster 1-1 3-2
6 Kingzone DragonX 1-1 3-3
7 MVP 1-2 2-4
8 SK Telecom T1 0-2 0-4
9 bbq Olivers 0-3 1-6
9 Jin Air Green Wings 0-3 1-6

LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 8

Tiếng Việt: VETV
Tiếng Anh: LOL Esports YouTube
Tiếng Anh: LOL Esports Twitch.tv