LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5

LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 1

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 17/07 AFS vs GRF 2-0
18:00 17/07 MVP vs SKT 1-2

AFS vs GRF Game 1AFS vs GRF Game 2MVP vs SKT Game 1MVP vs SKT Game 2MVP vs SKT Game 3LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 2

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 18/07 GEN vs KZ 2-0
18:00 18/07 JAG vs BBQ 1-2

GEN vs KZ Game 1GEN vs KZ Game 2JAG vs BBQ Game 1JAG vs BBQ Game 2JAG vs BBQ Game 3LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 3

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 19/07 HLE vs GRF 0-2
18:00 19/07 KT vs SKT 2-1

HLE vs GRF Game 1


HLE vs GRF Game 2


KT vs SKT Game 1


KT vs SKT Game 2


KT vs SKT Game 3


LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 4

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 20/07 JAG vs MVP 2-1
18:00 20/07 BBQ vs AFS 2-1

JAG vs MVP Game 1


JAG vs MVP Game 2


JAG vs MVP Game 3


BBQ vs AFS Game 1


BBQ vs AFS Game 2


BBQ vs AFS Game 3


LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 5

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 21/07 GRF vs KT 1-2
18:00 21/07 SKT vs HLE 2-0

GFR vs KT Game 1GFR vs KT Game 2GFR vs KT Game 3HLE vs SKT Game 1HLE vs SKT Game 2LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 6

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 22/07 KZ vs MVP 2-0
18:00 22/07 AFS vs GEN 1-2

KZ vs MVP Game 1KZ vs MVP Game 2AFS vs GEN Game 1AFS vs GEN Game 2AFS vs GEN Game 3LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 7

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Griffin 9-3 19-9
2 Gen.G 9-3 19-11
3 Kingzone DragonX 8-4 18-11
3 KT Rolster 8-4 18-11
5 Afreeca Freecs 7-6 19-14
6 Hanwha Life Esports 6-6 16-14
7 SK Telecom T1 5-7 13-16
8 MVP 4-9 10-20
9 Jin Air Green Wings 3-9 9-20
10 bbq Olivers 2-10 7-22

LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 8

Tiếng Việt: VETV
Tiếng Anh: LOL Esports YouTube
Tiếng Anh: LOL Esports Twitch.tv