LCK Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 7

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 31/07 JAG vs GRF
18:00 31/07 KZ vs HLE

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 01/08 BBQ vs GEN
18:00 01/08 SKT vs AFS

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 02/08 HLE vs MVP
18:00 02/08 JAG vs KT

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 03/08 SKT vs GRF
18:00 03/08 GEN vs JAG

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 04/08 AFS vs HLE
18:00 04/08 KZ vs BBQ

Giờ Trận đấu Kết quả
15:00 05/08 AFS vs HLE
18:00 05/08 KZ vs BBQ

Cập nhật sau.

Tiếng Việt: VETV
Tiếng Anh: LOL Esports YouTube
Tiếng Anh: LOL Esports Twitch.tv