Lineage Eternal mở cửa Closed Beta vào cuối tháng này

Lineage Eternal: Twilight Resistance - Screenshot 21

Lineage Eternal: Twilight Resistance - Screenshot 22

Lineage Eternal: Twilight Resistance - Screenshot 23

Lineage Eternal: Twilight Resistance - Screenshot 24

Lineage Eternal: Twilight Resistance - Screenshot 25

Lineage Eternal: Twilight Resistance - Screenshot 26

Lineage Eternal: Twilight Resistance - Screenshot 27

Lineage Eternal: Twilight Resistance - Screenshot 28

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: