LMHT: Ashe và Đại Băng Tiễn tuyệt đẹp

Mặc dù đứng ở khu vực bùa xanh của đội tím nhưng Ashe vẫn căn Đại Băng Tiễn chính xác để tiêu diệt Akali ở đường trên.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: