LMHT: Quadra Kill của Deft với Varus

Đội đỏ đã có một pha giao tranh tuyệt vời tại gần hang rồng và kết quả là xạ thủ của Samsung Blue có Quadra Kill khá dễ dàng.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: