LMHT: Penta Kill của Vayne Kim Cương 1 Hàn Quốc

Bị phá mất hai trụ nhà chính nhưng sự xuất sắc của Vayne và các thành viên đội đỏ khiến đội xanh bị lên bảng đếm số trong khi nhà chính của đội đỏ vẫn còn gần như nguyên vẹn.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: