LMHT: Trói Hồn ảo diệu như Gleebglarbu

Một pha xử lý tuyệt vời của Morgana trong tay Gleebglarbu khiến bộ đôi đường dưới của Team Coast phải lên bảng đếm số.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: