LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 1

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 11/06 JDG vs IG 1-2 123
18:00 11/06 VG vs BLG 1-2 123

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 2

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 12/06 OMG vs SS 2-1 123
18:00 12/06 TOP vs RW 0-2 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 3

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 13/06 IG vs LGD 2-0 12
18:00 13/06 BLG vs JDG 1-2 123

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 4

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 15/06 SNG vs VG 2-1 123
18:00 15/06 FPX vs SS 0-2 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 5

Giờ Trận đấu Kết quả
13:00 16/06 SNG vs LGD 2-0 12
16:00 16/06 RW vs OMG 2-0 12
18:00 16/06 WE vs TOP 0-2 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 6

Giờ Trận đấu Kết quả
13:00 17/06 EDG vs FPX 2-1 123
16:00 17/06 WE vs SS 1-2 123
18:00 17/06 RNG vs JDG 1-2 123

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 7

Bảng Đông

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 IG 2-0 2
1 SNG 2-0 2
3 JDG 2-1 2
4 BLG 1-1 1
5 RNG 0-1 0
6 LGD 0-2 0
6 VG 0-2 0

Bảng Tây

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 RW 2-0 2
2 SS 2-1 2
3 EDG 1-0 1
4 TOP 1-1 1
4 OMG 1-1 1
5 WE 0-2 0
5 FPX 0-2 0

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 1 8

Tiếng Việt: VETV
Tiếng Trung: LPL TV
Tiếng Anh: LOL Esports