LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 2

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 2 1

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 18/06 BLG vs SNG 0-2 12
18:00 18/06 RNG vs LGD 2-0 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 2 2

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 19/06 WE vs FPX 1-2 123
18:00 19/06 EDG vs OMG 2-0 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 2 3

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 20/06 IG vs VG 2-0 12
18:00 20/06 RNG vs SNG 2-0 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 2 4

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 22/06 RW vs SS 2-0 12
18:00 22/06 WE vs OMG 2-1 123

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 2 5

Giờ Trận đấu Kết quả
13:00 23/06 LGD vs VG 1-2 123
16:00 23/06 SNG vs JDG 1-2 123
18:00 23/06 RNG vs BLG 2-0 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 2 6

Giờ Trận đấu Kết quả
13:00 24/06 OMG vs TOP 2-0 12
16:00 24/06 EDG vs WE 2-0 12
18:00 24/06 RW vs FPX 2-0 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 2 7

Bảng Đông

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 IG 3-0 3
2 RNG 3-1 3
3 JDG 3-1 3
4 SNG 3-2 3
5 VG 1-3 1
6 BLG 1-3 1
7 LGD 0-4 0

Bảng Tây

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 RW 4-0 4
2 EDG 3-0 3
3 SS 2-2 2
4 OMG 2-3 2
5 TOP 1-2 1
6 FPX 1-3 1
7 WE 1-4 0

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 2 8

Tiếng Việt: VETV
Tiếng Trung: LPL TV
Tiếng Anh: LOL Esports