LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 3

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 3 1

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 25/06 JDG vs LGD 2-1 123
18:00 25/06 IG vs SNG 2-1 123

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 3 2

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 26/06 TOP vs FPX 2-1 123
18:00 26/06 EDG vs SS 0-2 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 3 3

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 27/06 RNG vs VG 2-0 12
18:00 27/06 IG vs BLG 2-0 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 3 4

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 29/06 EDG vs TOP 2-0 12
18:00 29/06 RW vs WE 2-0 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 3 5

Giờ Trận đấu Kết quả
13:00 30/06 BLG vs LGD 1-2 123
16:00 30/06 JDG vs VG 2-0 12
18:00 30/06 IG vs RNG 1-2 123

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 3 6

Giờ Trận đấu Kết quả
13:00 01/07 OMG vs FPX 0-2 12
16:00 01/07 SS vs TOP 0-2 12
18:00 01/07 EDG vs RW 2-0 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 3 7

Bảng Đông

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 RNG 5-1 5
2 IG 5-1 5
3 JDG 5-1 5
4 SNG 3-3 3
5 LGD 1-5 1
6 VG 1-5 1
7 BLG 1-5 1

Bảng Tây

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 RW 5-1 5
2 EDG 5-1 5
3 SS 3-3 3
4 TOP 3-3 3
5 FPX 2-4 2
6 OMG 2-4 2
7 WE 1-5 5

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 3 8

Tiếng Việt: VETV
Tiếng Trung: LPL TV
Tiếng Anh: LOL Esports