LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 4

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 4 1

16:00 13/07 BLG 2 1 TOP 123
18:00 13/07 RNG 2 0 OMG 12

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 4 2

13:00 14/07 LGD 0 2 SS 12
16:00 14/07 IG 2 0 FPX 12
18:00 14/07 SNG 1 2 RW 123

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 4 3

13:00 15/07 JDG 2 1 WE
16:00 15/07 VG 1 2 OMG
18:00 15/07 RNG 2 1 EDG

JDG vs WEVG vs OMGRNG vs EDGLPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 4 4

Bảng Đông
Hạng Đội tuyển Thành tích
1 RNG 7-1 7
2 IG 6-1 6
3 JDG 6-1 6
4 SNG 3-4 3
5 BLG 2-5 2
6 VG 1-6 1
7 LGD 1-6 1

Bảng Tây
Hạng Đội tuyển Thành tích
1 RW 6-1 6
2 EDG 5-2 5
3 SS 4-3 4
4 TOP 3-4 3
5 OMG 3-5 2
6 FPX 2-5 2
7 WE 1-6 1

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 4 5

Tiếng Việt: VETV
Tiếng Trung: LPL TV
Tiếng Anh: LOL Esports