LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 - Ảnh 1

16:00 16/07LGD21TOP
18:00 16/07BLG12SS

LGD vs TOP Game 1

LGD vs TOP Game 2

LGD vs TOP Game 3

BLG vs SS Game 1

BLG vs SS Game 2

BLG vs SS Game 3

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 - Ảnh 2

16:00 17/07VG02EDG
18:00 17/07JDG21FPX

VG vs EDG Game 1

VG vs EDG Game 2

JDG vs FPX Game 1

JDG vs FPX Game 2

JDG vs FPX Game 3

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 - Ảnh 3

16:00 18/07SNG21OMG
18:00 18/07IG21WE

SNG vs OMG Game 1

SNG vs OMG Game 2

SNG vs OMG Game 3

IG vs WE Game 1

IG vs WE Game 2

IG vs WE Game 3

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 - Ảnh 4

16:00 20/07JDG21RW
18:00 20/07RNG12FPX

JDG vs RW Game 1

JDG vs RW Game 2

JDG vs RW Game 3

RNG vs FPX Game 1

RNG vs FPX Game 2

RNG vs FPX Game 3

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 - Ảnh 5

16:00 21/07IG21TOP
18:00 21/07SNG02EDG

IG vs TOP Game 1

IG vs TOP Game 2

IG vs TOP Game 3

SNG vs EDG Game 1

SNG vs EDG Game 2

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 - Ảnh 6

13:00 22/07VG02SS
16:00 22/07LGD20WE
18:00 22/07RNG02RW

VG vs SS Game 1

VG vs SS Game 2

LGD vs WE Game 1

LGD vs WE Game 2

RNG vs RW Game 1

RNG vs RW Game 2

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 - Ảnh 7

Bảng Đông
HạngĐội tuyểnThành tích
1IG8-18
2JDG8-18
3RNG7-37
4SNG4-54
5LGD3-63
6BLG2-52
7VG1-81

Bảng Tây
HạngĐội tuyểnThành tích
1EDG7-27
2RW7-27
3SS6-36
4TOP3-63
6FPX3-63
5OMG3-63
7WE1-81

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 - Ảnh 8

[icon icon=”https://gamelandvn.com/wp-content/uploads/iconflags/Vietnam.png”]Tiếng Việt: VETV[/icon]
[icon icon=”https://gamelandvn.com/wp-content/uploads/iconflags/China.png”]Tiếng Trung: LPL TV[/icon]
[icon icon=”https://gamelandvn.com/wp-content/uploads/iconflags/USA.png”]Tiếng Anh: LOL Esports[/icon]