LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 1

16:00 16/07 LGD 2 1 TOP
18:00 16/07 BLG 1 2 SS

LGD vs TOP Game 1LGD vs TOP Game 2LGD vs TOP Game 3BLG vs SS Game 1BLG vs SS Game 2BLG vs SS Game 3LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 2

16:00 17/07 VG 0 2 EDG
18:00 17/07 JDG 2 1 FPX

VG vs EDG Game 1VG vs EDG Game 2JDG vs FPX Game 1JDG vs FPX Game 2JDG vs FPX Game 3LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 3

16:00 18/07 SNG 2 1 OMG
18:00 18/07 IG 2 1 WE

SNG vs OMG Game 1SNG vs OMG Game 2SNG vs OMG Game 3IG vs WE Game 1IG vs WE Game 2IG vs WE Game 3LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 4

16:00 20/07 JDG 2 1 RW
18:00 20/07 RNG 1 2 FPX

JDG vs RW Game 1


JDG vs RW Game 2


JDG vs RW Game 3


RNG vs FPX Game 1


RNG vs FPX Game 2


RNG vs FPX Game 3


LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 5

16:00 21/07 IG 2 1 TOP
18:00 21/07 SNG 0 2 EDG

IG vs TOP Game 1IG vs TOP Game 2IG vs TOP Game 3SNG vs EDG Game 1SNG vs EDG Game 2LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 6

13:00 22/07 VG 0 2 SS
16:00 22/07 LGD 2 0 WE
18:00 22/07 RNG 0 2 RW

VG vs SS Game 1VG vs SS Game 2LGD vs WE Game 1LGD vs WE Game 2RNG vs RW Game 1RNG vs RW Game 2LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 7

Bảng Đông
Hạng Đội tuyển Thành tích
1 IG 8-1 8
2 JDG 8-1 8
3 RNG 7-3 7
4 SNG 4-5 4
5 LGD 3-6 3
6 BLG 2-5 2
7 VG 1-8 1

Bảng Tây
Hạng Đội tuyển Thành tích
1 EDG 7-2 7
2 RW 7-2 7
3 SS 6-3 6
4 TOP 3-6 3
6 FPX 3-6 3
5 OMG 3-6 3
7 WE 1-8 1

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 8

Tiếng Việt: VETV
Tiếng Trung: LPL TV
Tiếng Anh: LOL Esports