LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 1

16:00 16/07LGD21TOP
18:00 16/07BLG12SS

LGD vs TOP Game 1LGD vs TOP Game 2LGD vs TOP Game 3BLG vs SS Game 1BLG vs SS Game 2BLG vs SS Game 3LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 2

16:00 17/07VG02EDG
18:00 17/07JDG21FPX

VG vs EDG Game 1VG vs EDG Game 2JDG vs FPX Game 1JDG vs FPX Game 2JDG vs FPX Game 3LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 3

16:00 18/07SNG21OMG
18:00 18/07IG21WE

SNG vs OMG Game 1SNG vs OMG Game 2SNG vs OMG Game 3IG vs WE Game 1IG vs WE Game 2IG vs WE Game 3LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 4

16:00 20/07JDG21RW
18:00 20/07RNG12FPX

JDG vs RW Game 1


JDG vs RW Game 2


JDG vs RW Game 3


RNG vs FPX Game 1


RNG vs FPX Game 2


RNG vs FPX Game 3


LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 5

16:00 21/07IG21TOP
18:00 21/07SNG02EDG

IG vs TOP Game 1IG vs TOP Game 2IG vs TOP Game 3SNG vs EDG Game 1SNG vs EDG Game 2LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 6

13:00 22/07VG02SS
16:00 22/07LGD20WE
18:00 22/07RNG02RW

VG vs SS Game 1VG vs SS Game 2LGD vs WE Game 1LGD vs WE Game 2RNG vs RW Game 1RNG vs RW Game 2LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 7

Bảng Đông
HạngĐội tuyểnThành tích
1IG8-18
2JDG8-18
3RNG7-37
4SNG4-54
5LGD3-63
6BLG2-52
7VG1-81

Bảng Tây
HạngĐội tuyểnThành tích
1EDG7-27
2RW7-27
3SS6-36
4TOP3-63
6FPX3-63
5OMG3-63
7WE1-81

LPL Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 8

Tiếng Việt: VETV
Tiếng Trung: LPL TV
Tiếng Anh: LOL Esports