Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019

LPL Mùa Xuân 2019 là mùa giải đầu tiên trong năm 2019 của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp League of Legends Pro League do Tencent Games tổ chức. Ngoài 14 đội tuyển đã tham dự LPL Mùa Hè 2018, LPL Mùa Xuân có thêm hai đội tuyển mới (Sino Dragon và Victory Five) nâng tổng số đội tuyển tham dự lên con số 16.

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 1

VÒNG BẢNG

Thi đấu vòng tròn một lượt.

Mỗi đội sẽ thi đấu tổng cộng 15 trận.

Tất cả các trận đấu đều là Bo3.

Nếu có hai đội bằng điểm, xếp hạng sẽ được tính theo:

  • Thời gian thi đấu (Thời gian thắng trận trừ thời gian thua trận)
  • Thành tích đối đầu

Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Phiên bản 9.1

VÒNG CHUNG KẾT

Cập nhật sau.

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 2


Bilibili Gaming

Bilibili Gaming

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Kang “ADD” Geon-mo
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Lee “Chieftain” Jae-yub
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Zeng “Meteor” Guo-Hao
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Lee “Kuro” Seo-haeng
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Xie “Jinjiao” Jin-Shan
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Xie “Kine” Chao
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Peng “Mni” Fang
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Sim “Sim” Sung-soo
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Trợ lý huấn luyện viên: Park “Shadow” Jae-seok
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Trợ lý huấn luyện viên: Li “Jay” Chieh
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Chuyên viên phân tích: Kim “JyKim” Ji-young


Edward Gaming

Edward Gaming

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Jeon “Ray” Ji-won
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Ming “Clearlove” Kai
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Chen “Haro” Wen-Lin
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Lee “Scout” Ye-chan
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Hu “iBoy” Xian-Zhao
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Wang “Hope” Jie
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Tian “Meiko” Ye
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Lee “Heart” Gwan-hyung
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Trợ lý huấn luyện viên: Kim “Hermes” Kang-hwan
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Trợ lý huấn luyện viên: Kim “Bibra” Hyun-sik


FunPlus Phoenix

FunPlus Phoenix

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Kim “GimGoon” Han-saem
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Gao “Tian” Tian-Liang
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Chang “Xinyi” Ping
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Kim “Doinb” Tae-sang
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Lin “Lwx” Wei-Xiang
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Liu “Crisp” Qing-Song
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Chen “WarHorse” Ju-Chih
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên: Zhou “Disappear” Li-Peng


Invictus Gaming

Invictus Gaming

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Lee “Duke” Ho-seong
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Kang “TheShy” Seung-lok
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Gao “Ning” Zhen-Ning
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Song “Rookie” Eui-jin
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Yu “JackeyLove” Wen-Bo
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Chen “West” Long
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Wang “Baolan” Liu-Yi
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Won “Mafa” Sang-yeon
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Trợ lý huấn luyện viên: Chen Zi


JD Gaming

JD Gaming

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Zhang “Zoom” Xing-Ran
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Sung “Flawless” Yeon-jun
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Đỗ “Levi” Duy Khánh
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Pan “xiaohan” Han
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Zeng “YaGao” Qi
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Ju “Bvoy” Yeong-hoon
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Gu “imp” Seung-bin
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Zuo “LvMao” Ming-Hao
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Yoon “Homme” Sung-young


LGD Gaming

LGD Gaming

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Guo “Lies” Hao-Tian
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Xiang “Condi” Ren-Jie
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Xie “Eimy” Dan
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: An “Ian” Jun-hyeong
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Hu “Yuuki” Hao-Ming
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Ha “Kramer” Jong-hun
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Liang “RD” Teng-Li
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Chen “Pyl” Bo
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Yang “UDJ” Shu-Wei
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Trợ lý huấn luyện viên: Choi “Cammly” Won-ho
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Trợ lý huấn luyện viên: Zhang “DP” Han-Xiang


Oh My God

Oh My God

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Hu “Xiyang” Bin
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Hu “Ale” Jia-Le
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Zhou “l3est16” Zhi-Li
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Xue “Mountain” Zhao-Hong
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Zhao “Penguin” Shuai
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Xie “icon” Tian-Yu
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Li “Chelly” Yu-Zhou
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Liu “Five” Shi-Yu
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Wu “Xuan” Zheng-Hang
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Huang “Tsukasa” Ying-Xiang
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên: Tang “Maidong” Huang-Chao


Rogue Warriors

Rogue Warriors

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Jiang “Jiangqiao” Jia-Feng
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Liu “Zhaoyun” Shuang-Yin
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Li “Xuzhu” Yu-Qing
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Tian “HuaTian” Mai
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Liang “Jingtian” Shi-Hui
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Huang “KongMing” Yi-Jun
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Mei “ZWuJi” Hong-Hui
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Liu “Killua” Dan-Yang
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Yang “Maokai” Ji-Song
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên: Chou “Steak” Lu-Hsi


Royal Never Give Up

Royal Never Give Up

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Shek “AmazingJ” Wai Ho
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Hung “Karsa” Hao-Hsuan
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Liu “Mlxg” Shi-Yu
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Wang “S1xu” Kang-Can
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Li “Xiaohu” Yuan-Hao
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Jian “Uzi” Zi-Hao
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Zhang “Wink” Rui
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Shi “Ming” Sen-Ming
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Choi “DanDy” In-kyu
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên: Tsai “GreenTea” Shang-Ching
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Chuyên viên phân tích: Cheng He


Sino Dragon

Sino Dragon

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Jiang “Changhong” Chang-Hong
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Wang “Xiaopeng” Peng
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Huang “Twila” Ting-Wei
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Chen “Gala” Wei
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Ling “Mark” Xu
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Lu “Mitsuki” Jia-Lun
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Lee “Hiro” Woo-suk
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên: Ou-Yang “Iceman” Yi-Qiang


Snake Esports

Snake Esports

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Li “Flandre” Xuan-Jun
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Lê “SofM” Quang Duy
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Zhang “Andy” Jie
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Yang “Mala” Hyeon-jong
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Lu “Asura” Qi
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Hu “Maestro” Jian-Xin
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Chen “Jun” Lin-Jun
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên: Siu “Chris” Keung
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên: Park Sang-bum
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên: Liang “Sad” Wei


Suning Gaming

Suning Gaming

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Xie “XiaoAL” Zhen-Ying
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Yu “Biubiu” Lei-Xin
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Yang “H4cker” Zhi-Hao
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Wei “Weiwei” Bo-Han
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Huang “Maple” Yi-Tang
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Xiang “Angel” Tao
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Han “Smlz” Jin
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Hu “SwordArt” Shuo-Chieh
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Lim “Ccomet” Hye-sung
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Trợ lý huấn luyện viên: Lee “Easyhoon” Ji-hoon
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Trợ lý huấn luyện viên: Li “Dian” Guo-Peng


Team WE

Team WE

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Ke “957” Chang-Yu
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Kim “Poss” Min-cheol
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Jiang “beishang” Zhi-Peng
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Zhou “Magic” Jun-Xuan
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Chen “chen9” Yi-Bing
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Su “xiye” Han-Wei
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Yao “GENTLE” Xi-Jian
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Jin “Mystic” Seong-jun
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Lou “Missing” Yun-Feng
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Wang “Sun” Xu-Zhuo
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Gao “WeiXiao” Xue-Cheng
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Trợ lý huấn luyện viên: Yoon “Zero” Kyung-sup
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Trợ lý huấn luyện viên: Jin “JinJin” Guang-Hua
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Chuyên viên phân tích: Ke “Conan” Yi


Topsports Gaming

Topsports Gaming

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Bai “369” Jia-Hao
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Xiong “Moyu” Hui-Dong
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Xiong “Xx” Yu-Long
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Zhuo “Knight” Ding
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Lee “LokeN” Dong-wook
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Zhang “QiuQiu” Ming
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Nam “Ben” Dong-hyun
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Wu “Cat” Yao
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Luo “BSYY” Sheng
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Trợ lý huấn luyện viên: Zhou “BYG” Tai-Jie
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Chuyên viên phân tích: Mao “Doom” Ze-Tong


Vici Gaming

Vici Gaming

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Zhao “Aodi” Ao-Di
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Xia “Chelizi” Han-Xi
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Li “Aix” Yang
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Zeng “Youdang” Xian-Xin
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Choo “FireRain” Hwa-woo
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Chen “Jay” Bo
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Pi “PiPiXuan” Xiao-Xuan
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Ding “Puff” Wang
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Wu “Snow” Hao-Shun
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Duan “Caveman” De-Liang
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Su “SouthWind” Zhi-Lin
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Lyu Rui
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên: Zhu “Loong” Xiao-Long


Victory Five

Victory Five

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 3 Đường trên: Lim “Jinoo” Jin-woo
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Tu “Ben4” Xin-Cheng
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 4 Đi rừng: Hu “Pepper” Zhi-Wei
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 6 Đường giữa: Lei “Corn” Wen
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 7 Xạ thủ: Wang “y4” Nong-Mo
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Le “Ley” Yi
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 8 Hỗ trợ: Yun “Road” Han-gil
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên trưởng: Tsai “DOG8” Hsueh-Yu
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 10 Huấn luyện viên: Chen “changan” Yu


Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 169

TUẦN 1

14/01/2019
TOP 0 16:00 2 IG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
FPX 2 18:00 0 RW
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
15/01/2019
EDG 2 16:00 0 SDG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
LGD 0 18:00 2 BLG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
16/01/2019
SN 2 16:00 1 VG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 180
IG 2 18:00 0 OMG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
18/01/2019
V5 1 16:00 2 TOP
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 180
EDG 1 18:00 2 SS
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 180
19/01/2019
WE 0 16:00 2 SDG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
JDG 2 18:00 1 RW
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 180
20/01/2019
FPX 2 16:00 1 SS
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 180
SN 2 18:00 0 RNG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171

TUẦN 2

21/01/2019
OMG 2 16:00 0 BLG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
IG 2 18:00 0 RW
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
22/01/2019
SS 0 16:00 2 SDG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
LGD 1 18:00 2 RNG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 180
23/01/2019
WE 0 16:00 2 SN
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
FPX 2 18:00 0 JDG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
25/01/2019
V5 0 16:00 2 BLG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
EDG 2 18:00 1 VG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 180
26/01/2019
RW 2 16:00 1 LGD
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 180
TOP 2 18:00 0 OMG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
27/01/2019
SN 2 16:00 0 SS
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
IG 1 18:00 2 JDG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 180

TUẦN 3

28/01/2019
SDG 1 16:00 2 VG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 180
OMG 0 18:00 2 V5
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
29/01/2019
LGD 0 16:00 2 TOP
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
WE 2 18:00 0 EDG
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
30/01/2019
IG 2 16:00 0 SS
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171
SN 1 18:00 2 FPX
Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 170Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 171Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 180

TUẦN 4

15/02/2019
VG 16:00 RNG
SDG 18:00 RW
16/02/2019
BLG 16:00 JDG
IG 18:00 LGD
17/02/2019
WE 16:00 FPX
RNG 18:00 EDG

TUẦN 5

18/02/2019
SS 16:00 BLG
TOP 18:00 JDG
19/02/2019
FPX 16:00 LGD
RW 18:00 SN
20/02/2019
VG 16:00 V5
WE 18:00 OMG
22/02/2019
IG 16:00 SDG
SN 18:00 EDG
23/02/2019
SS 13:00 VG
LGD 16:00 V5
RNG 18:00 TOP
24/02/2019
JDG 13:00 OMG
BLG 16:00 SDG
RW 18:00 EDG

TUẦN 6

25/02/2019
LGD 16:00 WE
IG 18:00 SN
26/02/2019
TOP 16:00 SDG
FPX 18:00 OMG
27/02/2019
JDG 16:00 V5
RW 18:00 SS
01/03/2019
RNG 16:00 WE
SS 18:00 TOP
02/03/2019
LGD 13:00 VG
RW 16:00 BLG
EDG 18:00 JDG
03/03/2019
RNG 13:00 V5
SN 16:00 OMG
IG 18:00 FPX

TUẦN 7

04/03/2019
VG 16:00 BLG
WE 18:00 SS
05/03/2019
OMG 16:00 SDG
LGD 18:00 SN
06/03/2019
RNG 16:00 FPX
IG 18:00 V5
08/03/2019
TOP 16:00 VG
EDG 18:00 LGD
09/03/2019
JDG 13:00 SDG
RW 16:00 V5
BLG 18:00 SN
10/03/2019
TOP 13:00 FPX
IG 16:00 WE
RNG 18:00 SS

TUẦN 8

11/03/2019
JDG 16:00 VG
EDG 18:00 OMG
12/03/2019
WE 16:00 BLG
SN 18:00 TOP
13/03/2019
SS 16:00 V5
RNG 18:00 RW
15/03/2019
EDG 16:00 FPX
IG 18:00 VG
16/03/2019
V5 13:00 WE
RW 16:00 TOP
JDG 18:00 SN
17/03/2019
LGD 13:00 OMG
RNG 16:00 BLG
FPX 18:00 EDG

TUẦN 9

18/03/2019
RW 16:00 VG
JDG 18:00 SS
19/03/2019
V5 16:00 SDG
WE 18:00 TOP
20/03/2019
EDG 16:00 BLG
RNG 18:00 JDG
22/03/2019
SDG 16:00 LGD
SS 18:00 OMG
23/03/2019
SN 13:00 V5
EDG 16:00 TOP
RNG 18:00 IG
24/03/2019
FPX 13:00 BLG
VG 16:00 WE
RW 18:00 OMG

TUẦN 10

25/03/2019
EDG 16:00 V5
RNG 18:00 SDG
26/03/2019
BLG 16:00 IG
JDG 18:00 LGD
27/03/2019
FPX 16:00 VG
OMG 18:00 RNG
29/03/2019
RW 16:00 WE
LGD 18:00 SS
30/03/2019
FPX 13:00 V5
TOP 16:00 BLG
IG 18:00 EDG
31/03/2019
SN 13:00 SDG
OMG 16:00 VG
JDG 18:00 WE

XẾP HẠNG VÒNG BẢNG

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 FunPlus Phoenix 4-0 8-2
2 Invictus Gaming 4-1 9-2
3 Suning 4-1 9-3
4 Topsports Gaming 3-1 6-3
5 Bilibili Gaming 2-1 4-2
6 JD Gaming 2-1 4-4
7 Sino Dragon Gaming 2-2 5-4
8 Edward Gaming 2-2 5-5
9 Royal Never Give Up 1-1 2-3
10 Vici Gaming 1-2 4-5
11 Victory Five 1-2 3-4
12 Team WE 1-2 2-4
13 Rogue Warriors 1-3 3-7
14 Oh My God 1-3 2-6
15 Snake Esports 1-4 3-9
16 LGD Gaming 0-4 2-8

XẾP HẠNG VÒNG CHUNG KẾT

Hạng Đội tuyển Phần thưởng
1
2
3
4
5

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 241

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 242 YouTube Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2019 243