Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2018 Tuần 1

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2018 Tuần 1 1

15/01/2018

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 Invictus Gaming vs Royal Never Give Up 1-2 123
18:00 Suning Gaming vs Topsports Gaming 0-2 12

16/01/2018

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 Bilibili Gaming vs Vici Gaming 2-0 12
18:00 FunPlus Phoenix vs Edward Gaming 0-2 12

17/01/2018

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 Rogue Warriors vs Topsports Gaming 2-0 12
18:00 JD Gaming vs LGD Gaming 2-0 12

19/01/2018

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 Oh My God vs Team WE 0-2 12
18:00 FunPlus Phoenix vs Snake Esports 2-1 123

20/01/2018

Giờ Trận đấu Kết quả
16:00 Topsports Gaming vs Royal Never Give Up 0-2 12
18:00 Rogue Warriors vs Invictus Gaming 0-2 12
18:00 Suning Gaming vs LGD Gaming 1-2 123

21/01/2018

Giờ Trận đấu Kết quả
13:00 Bilibili Gaming vs Team WE 2-1 123
15:00 FunPlus Phoenix vs Oh My God 0-2 12
18:00 Edward Gaming vs Snake Esports 2-0 12

Lịch thi đấu LPL Mùa Xuân 2018 Tuần 1 2

Bảng Đông

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Suning Gaming 2-0 4-1
1 Royal Never Give Up 2-0 4-1
3 JD Gaming 1-0 2-0
4 Invictus Gaming 1-1 3-2
5 Rogue Warriors 1-1 2-2
6 LGD Gaming 0-2 1-4
7 Topsports Gaming 0-3 0-6

Bảng Tây

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Bilibili Gaming 2-0 4-1
2 Snake Esports 1-1 3-2
2 Team WE 1-1 3-2
4 Edward Gaming 1-1 2-2
4 Oh My God 1-1 2-2
6 FunPlus Phoenix 1-2 2-5
7 Vici Gaming 0-1 0-2