MU Legend

Tổng hợp thông tin, hình ảnh, video và các hướng dẫn chơi game mới nhất về game online MU Legend của Webzen.

Sẽ không còn DK, DW và Elf trong MU Legend

Trên trang chủ, Webzen đã công bố tên gọi chính thức của bốn lớp nhân vật của MU Legend. Theo đó, tên gọi của các nhân vật cũ trong MU Online như DK (Dark Knight), DW (Dark Wizard) và Elf (Fairy Elf) sẽ không xuất hiện trong MU Legend. Chỉ có duy nhất Dark Lord vẫn tiếp tục được sử dụng và xuất hiện trong MU Legend.

Read more
Page 2 of 2 1 2