NA Academy Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5

NA Academy Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 1

Giờ Trận đấu Kết quả
02:00 20/07 GGSA vs TLA 0-1
03:00 20/07 TLA vs FLYA 1-0
04:00 20/07 FLYA vs CGA 0-1
05:00 20/07 CGA vs 100A 1-0
06:00 20/07 100A vs CLGA 1-0
07:00 20/07 CLGA vs OPTA 1-0
08:00 20/07 OPTA vs C9A 0-1
09:00 20/07 C9A vs FOXA 1-0
10:00 20/07 FOXA vs TSMA 0-1
11:00 20/07 TSMA vs GGSA 1-0

GGSA vs TLATLA vs FLYAFLYA vs CGACGA vs 100A100A vs CLGACLGA vs OPTAOPTA vs C9AC9A vs FOXAFOXA vs TSMATSMA vs GGSANA Academy Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 2

Giờ Trận đấu Kết quả
05:00 21/07 TLA vs C9A 0-1
06:00 21/07 GGSA vs CLGA 0-1
07:00 21/07 FLYA vs 100A 1-0
08:00 21/07 OPTA vs FOXA 0-1
09:00 21/07 TSMA vs CGA 1-0

TLA vs C9AGGSA vs CLGAFLYA vs 100AOPTA vs FOXATSMA vs CGANA Academy Mùa Hè 2018: Lịch thi đấu và kết quả tuần 5 3

Hạng Đội tuyển Thành tích
1 Cloud9 Academy 11-1
2 Counter Logic Gaming Academy 8-4
2 Team Liquid Academy 8-4
4 100 Thieves Academy 6-6
4 Clutch Gaming Academy 6-6
4 FlyQuest Academy 6-6
4 OpTic Gaming Academy 6-6
8 TSM Academy 5-7
9 Echo Fox Academy 2-10
9 Golden Guardians Academy 2-10