Đội hình tham dự NA Acadamy League Mùa Xuân 2018

Counter Logic Gaming Academy

Counter Logic Gaming Academy

ID Họ tên Vị trí
fallenbandit Kevin Wu Đường trên
OrmarGod Omar Amin Đi rừng
Tuesday Jean-Sébastien Thery Đường giữa
Zag Osama Alkhalaileh Xạ thủ
Fill Lee Hyo-won (이효원) Hỗ trợ
Rico Sami Harbi Huấn luyện viên

100 Thieves Academy

100 Thieves Academy

ID Họ tên Vị trí
Kaizen Max Waldo Đường trên
Levi Đỗ Duy Khánh Đi rừng
Linsanity Allen Lin Đường giữa
Ricara Richard Samuel Oh Xạ thủ
Whyin Ryan Karaszkiewicz Hỗ trợ
Kitzuo Nguyễn Trần Thành Đạt Dự bị đi rừng

OpTic Gaming Academy

OpTic Gaming Academy

ID Họ tên Vị trí
Dhokla Niship Doshi Đường trên
Kadir Kardican Mumcuoğlu Đi rừng
Palafox Cristian Palafox Đường giữa
Andy Andy Forman Xạ thủ
Winter Olivier Lapointe Hỗ trợ
Veritas Andrew Cooley Huấn luyện viên

FlyQuest Academy

FlyQuest Academy

ID Họ tên Vị trí
Ngo Alvin Ngo Đường trên
Shrimp Lee Byeong-hoon (이병훈) Đi rừng
Keane Jang Lae-young (장래영) Đường giữa
Erry Sang Park Xạ thủ
JayJ Juan Guibert Hỗ trợ
Invert Gabriel Zoltan-Johan Huấn luyện viên

Echo Fox Academy

Echo Fox Academy

ID Họ tên Vị trí
Allorim Kieran Logue Đường trên
TheOddOrange Nathan Ryan Đi rừng
Damonte Tanner Damonte Đường giữa
Lost Lawrence Hui Xạ thủ
Papa Chau John Le Hỗ trợ

Team Liquid Academy

Team Liquid Academy

ID Họ tên Vị trí
repiV Omran Shoura Đường trên
Hard Anthony Barkhovtsev Đi rừng
Mickey Son Young-min (손영민) Đường giữa
Shoryu Quentin Pereira Xạ thủ
Joey Joseph Haslemann Hỗ trợ
Timkiro Timothy Cho Huấn luyện viên

Clutch Gaming Academy

Clutch Gaming Academy

ID Họ tên Vị trí
Maxtrobo Maxime Delangis-Gallichand Đường trên
Moon Galen Holgate Đi rừng
Sun Josh Cook Đường giữa
Piglet Chae Gwang-jin (채광진) Xạ thủ
Vulcan Philippe Laflamme Hỗ trợ
mcscrag Brendan McGee Huấn luyện viên

TSM Academy

TSM Academy

ID Họ tên Vị trí
Brandini Brandon Chen Đường trên
Grig Jonathan Armao Đi rừng
Ablazeolive Nicholas Antonio Abbott Đường giữa
MrRalleZ Rasmus Skinneholm Xạ thủ
Shady Jordan Robison Hỗ trợ

Golden Guardians Academy

Golden Guardians Academy

ID Họ tên Vị trí
Jenkins Thomas Tran Đường trên
Potluck Nicholas Pollock Đi rừng
bobqin Boyuan Qin Đường giữa
Jurassiq Clarence Mabansag Xạ thủ
Xpecial Alex Chu Hỗ trợ
Zeu Tanner Deegan Huấn luyện viên

Cloud9 Academy

Cloud9 Academy

ID Họ tên Vị trí
League Ziqing Zhao Đường trên
Wiggily Raymond Griffin Đi rừng
Goldenglue Greyson Gilmer Đường giữa
Keith Yuri Jew Xạ thủ
Zeyzal Tristan Stidam Hỗ trợ
blaberfish2 Robert Huang Dự bị đi rừng
Westrice Jonathan Nguyen Huấn luyện viên