Tất cả tin

Chuyên mục tổng hợp tất cả các nội dung mới cập nhật của GameLandVN.

LCS 2021
LCS Lock In 2021 sẽ kéo dài trong vòng 3 tuần, bắt đầu từ 16/01 đến ngày 01/02/2021 (theo giờ Việt Nam).