LCK 2021 đổi logo và thể thức playoffs
LCK 2021 đánh dấu hàng loạt thay đổi liên quan đến bộ nhận diện thương hiệu, thể thức thi đấu, giải thưởng, tiền lương tối thiểu...