Valorant 1.07: Killjoy bị giảm sức mạnh
Trong Valorant 1.07, Killjoy sẽ bị giảm sức mạnh bằng cách giảm sát thương của Chùm Hạt Nano và cho phép đối thủ có nhiều lựa chọn hơn để đối phó với kĩ năng này.