Penta Kill của Riven Thách Đấu Hàn Quốc

Luôn giao tranh trong tình trạng thiếu người nhưng Riven đã giúp đội đỏ lấy một đổi năm và có được Penta Kill.

GAMELANDVN.COM

  Bàn về xu hướng chọn tướng hỗ trợ tại LCS

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: