bbq Olivers vs CJ Entus

BBQ OLIVERS 2:1 CJ ENTUS

Game 1

bbq Olivers 7-11 CJ Entus

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ

Game 2

CJ Entus 2-9 bbq Olivers

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ

Game 3

bbq Olivers 7-4 CJ Entus

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ