bbq Olivers vs Kongdoo Monster

BBQ OLIVERS 1:3 KONGDOO MONSTER

Game 1

bbq Olivers 6-6 Kongdoo Monster

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ

Game 2

Kongdoo Monster 5-3 bbq Olivers

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ

Game 3

bbq Olivers 7-4 Kongdoo Monster

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ

Game 4

Kongdoo Monster 8-7 bbq Olivers

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ