bbq Olivers vs CJ Entus

BBQ OLIVERS 3:0 CJ ENTUS

Game 1

bbq Olivers 13-4 CJ Entus

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ

Game 2

CJ Entus 3-16 bbq Olivers

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ

Game 3

bbq Olivers 16-6 CJ Entus

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ