CJ Entus vs Ever8 Winners

CJ ENTUS 2:1 EVER8 WINNERS

Game 1

Ever8 Winners 10-5 CJ Entus

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ

Game 2

Ever8 Winners 5-22 CJ Entus

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ

Game 3

CJ Entus 16-8 Ever8 Winners

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ