Ever8 Winners vs Kongdo Monster

EVER8 WINNERS 1:2 KONGDO MONSTER


Game 1

Ever8 Winners 2-8 Kongdo Monster

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ


Game 2

Kongdo Monster 2-11 Ever8 Winners

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ


Game 3

Ever8 Winners 1-7 Kongdo Monster

VOD

Thống kê và cách lên đồ của các tuyển thủ