Dị Nhân

Thuật Dị Nhân triệu hồi u linh. Vạn vật đều có linh hồn, đều có thể triệu hồi. Dị Nhân chỉ có thể làm bạn với những u hồn triệu hồi, dùng phong quang điện Minh Giới thổ lộ nỗi buồn trong lòng.

Đặc điểm: Tầm xa / Pháp thuật / Triệu hồi

Dị Nhân - Ảnh 1