Giáp Sĩ

Giáp Sĩ có thể lực không ai địch nổi, thân mang hộ giáp, xông thẳng vào giữa vạn quân, còn giỏi dùng lửa làm kẻ địch khiếp sợ.

Đặc điểm: Cận chiến / Vật lý / Phòng thủ cao

Giáp Sĩ - Ảnh 1