Phương Sĩ

Phương Sĩ có khả năng điều khiển gió, lửa, băng, sét và thu phục yêu ma quỷ quái từ ngàn dặm.

Đặc điểm: Tầm xa / Pháp thuật / Tấn công nhóm

Phương Sĩ - Ảnh 1