Blizzard bổ sung rất nhiều trang phục mới cho Overwatch

New skins in Overwatch

New skins in Overwatch

New skins in Overwatch

New skins in Overwatch

Nguồn:
New Skins – Bài viết của Fluxflashor trên overpwn.com.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: