Hợp Hoan

Hợp Hoan xuất thủ chú trọng ổn định, chuẩn xác, ngoan độc, công pháp đa số nhanh chóng mau lẹ, quỷ dị đa đoan, một khi ra tay tuyệt không lưu tình, sở trường đoạt mạng địch nhân một cách vô hình.

Vũ khí: Nhẫn.

Đặc điểm: Tấn công vật lý / Cơ động.

KĨ NĂNG

Tầng 1: Lưu Phong

Phi Hoa (Chủ động): Tân công mục tiêu lân cận, kèm tấn công và gây sát thương.

Tình Võng (Chủ động): Giăng bẫy tình, tấn mục tiêu 2 lần. Mỗi lần kèm theo tấn công, gây sát thương. Tấn công lần hai kèm theo hiệu quả giảm tốc trong thời gian ngắn.

Cựu Mộng (Chủ động): Tấn công mục tiêu gần, kèm thêm tấn công, gây sát thương và xóa 1 hiệu quả có lợi của mục tiêu

Phong Lưu (Bị động): Tăng giới hạn chân khí.

Vong Ưu (Bị động): Tăng bạo kích .

Gợi ý tăng kĩ năng

Phi Hoa: 1 điểm

Tình Võng: Không tăng

Cựu Mộng: 1 điểm

Phong Lưu: Không tăng

Vong Ưu: 17 điểm

Tầng 2: Di Hoa

Thu Ba (Chủ động): Tấn công nhiều mục tiêu, thêm tấn công, gây sát thương, gây mê hoặc trong thời gian ngắn, giúp đồng hội xung quanh tăng sinh lực và sinh lực tối đa.

Khích Lệ (Chủ động): Kích hoạt tiềm năng, tăng tấn công của bản thân trong thời gian ngắn.

Cầu Phúc (Chủ động): Thần linh ban phúc, tăng sinh lực tối đa của bản thân và hồi lượng sinh lực tương ứng trong thời gian ngắn.

Tiêu Hồn (Bị động): Tăng mê hoặc.

Tự Luyến (Bị động): Tăng kháng mê hoặc.

Mơ Màng (Bị động): Tăng kháng định thân.

Giang Nam (Chủ động): Tấn công nhanh mục tiêu gần 4 lần, mỗi lần kèm thêm tấn công, gây sát thương.

Gợi ý tăng kĩ năng

Thu Ba: 2 điểm

Khích Lệ: 11 điểm

Cầu Phúc: 13 điểm

Tiêu Hồn: 1 điểm

Tự Luyến: 1 điểm

Giang Nam: 13 điểm

Tầng 3: Vọng Nguyệt

Phù Quang (Chủ động): Tăng tốc độ di chuyển của bản thân trong thời gian ngắn.

Ảo Chân (Chủ động): Tăng né tránh và hồi chân khí cho bản thân.

Ẩn Hiện (Bị động: Tăng né tránh.

Tuyệt Tình (Bị động): Tăng sát thương bạo kích.

Ngưng Thần (Bị động): Tăng tấn công.

Liên Ảnh (Chủ động): Tấn công nhiều mục tiêu trong 5 lần, mỗi lần kèm thêm tấn công, gây sát thương, kéo dài trong vài giây. Mỗi lần tấn công có thêm hiệu quả chảy máu.

Sủng Ái (Chủ động): Nhảy đến sau lưng và tấn công mục tiêu trong phạm vi 12 ô, kèm thêm tấn công và gây sát thương. Tăng bạo kích cho bản thân.

Tuyết Nguyệt (Chủ động): Tấn công mục tiêu gần 4 lần, mỗi lần kèm thêm tấn công, gây sát thương, có xác xuất gây giảm chân khí, đồng thời gây sát thương lan cho mục tiêu xung quanh.

Gợi ý tăng kĩ năng

Huyễn Chân: 11 điểm

Ẩn Hiện: 12 điểm

Tuyệt Tình: 16 điểm

Ngưng Thần: 15 điểm