Quỷ Vương

Quỷ Vương thuộc trường phái chống chịu, đồng thời có kĩ năng không chế gây choáng mục tiêu, hấp thu chú pháp của Tu La Giới Tây Vực để sử dụng cho bản thân, còn có thể triệu hồi Thiên Ma Nguyên Thần tùy thân, tăng thêm thực lực của mình.

Vũ khí: Đao.

Đặc điểm: Tấn công vật lý / Phòng ngự / Khống chế.

KĨ NĂNG

Tầng 1: Âm Minh

Phong Ma Trảm (Chủ động): Tấn công mục tiêu gần, thêm tấn công, gây sát thương.

Hỏa Diệm Đao (Chủ động): Chân khí hóa lửa, thêm tấn công, gây sát thương. Tỉ lệ chân khí càng cao, kèm thêm càng nhiều sát thương.

Tu La Trảm (Chủ động): Tấn công mục tiêu 2 lần, mỗi lần kèm thêm tấn công, gây sát thương. Đòn đánh thứ hai sẽ tấn công nhiều mục tiêu trong phạm vi 4 ô trước mặt.

Huyết Thệ (Bị động): Tăng giới hạn chân khí.

Tuyệt Tình Chú (Bị động):Tăng chính xác.

Gợi ý tăng kĩ năng

Phong Ma Trảm: Tối đa

Hỏa Diệm Đao: 1 điểm

Tuyệt Tình Chú: Tối đa

Huyết Thệ: Tối đa

Tu La Trảm: Không tăng

Tầng 2: Ám Minh

Thiên Ma Vũ (Chủ động): Thiên ma hỗn loạn, tấn công và khiêu khích mục tiêu ttrong phạm vi 4 ô xung quanh. Thêm tấn công, gây sát thương, bản thân hồi sinh lực bằng 15% sát thương gây ra.

Truy Phong Chú (Chủ động): Tăng tốc độ di chuyển và phòng thủ.

Bá Thiên Sát (Chủ động): Phát động bá khí, nhảy lên mục tiêu đơn trong phạm vi 8 ô, thêm tấn công, gây sát thương và làm choáng mục tiêu trong thời gian ngắn.

Lệ Khí (Bị động): Tăng choáng.

Khô Mộc Chú (Bị động): Tăng kháng choáng.

Vô Thường Lệnh (Bị động): Tăng kháng hôn mê.

Tụ Linh Chú (Chủ động): Tiêu hao chân khí, tấn công mục tiêu lân cận, kèm theo tấn công tỉ lệ với chân khí tiêu hao.

Gợi ý tăng kĩ năng

Thiên Vũ: 2 điểm

Bá Thiên Sát: Tối đa

Lệ Khí: 2 điểm

Tụ Linh Chú: Tối đa

Kĩ năng khác không tăng

Tầng 3: Tà Minh

Mãnh Hỏa Chú (Chủ động): Vận công thiêu đốt ngũ tạng, tăng tấn công và giảm phòng thủ của bản thân trong thời gian ngắn.

Châm Chọc (Chủ động): Khiêu khích nhiều mục tiêu trong phạm vi 5 ô ttruwowcs mặt, tăng tấn công cho đồng đội xung quanh.

Quyết Ý (Bị động): Ý chí kiên quyết. Giảm sát thương bạo kích

Hậu Thổ Chú (Bị động): Dũng mãnh diệt địch. Tăng sinh lực tối đa.

Mật Vân Chú (Bị động): Tụ nội kình, mây đen bao quanh thân, tăng phòng thủ.

Vị Danh Trảm (Chủ động): Tấn công mục tiêu 4 lần, mỗi lần kèm theo tấn công và gây sát thương. Tấn công lần đầu kèm theo hiệu quả choáng trong thời gian ngắn.

Minh Vương (Chủ động): Giảm sát thương bản thân phải chịu trong thời gian ngắn, tối đa miễn dịch 4 lần trạng thái bất lợi.

Hủy Thiên Địa (Chủ động): Tấn công nhiều mục tiêu trong phạm vi 5 ô xung quanh, mỗi lần kèm theo tấn công và gây sát thương.

Gợi ý tăng kĩ năng

Châm Chọc: 9 điểm

Quyết Ý: 1 điểm

Hậu Thổ Chú: Tối đa

Mật Vân Chú: Tối đa

Vị Danh Trảm: Tối đa

Kĩ năng khác không tăng