Thanh Vân

Thanh Vân coi trừ yêu diệt ma là nghĩa vụ của bản thân, tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Đây là môn phái tấn công hệ pháp thuật, chú trọng nhân kiếm hợp nhất, sở hữu tuyệt học Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết.

Vũ khí: Kiếm.

Đặc điểm: Pháp thuật / Tấn công tầm xa.

KĨ NĂNG

Tầng 1: Ngọc Thanh

Ngự Kiếm Quyết (Chủ động):Tấn công mục tiêu xa, kèm tấn công, gây sát thương.

Phá Ma Kiếm Quyết (Chủ động):Tấn công mục tiêu xa, kèm tấn công, gây sát thương, làm giảm chân khí của mục tiêu.

Hoán Lôi Quyết (Chủ động):Triệu hoán sấm sét, tấn công mục tiêu xa, kèm tấn công, gây sát thương và làm mục tiêu bị định thân trong vài giây.

Ngũ Khí (Bị động):Tăng chân khí tối đa.

Dưỡng Sinh Chủ (Bị động):Tăng bạo kích.

Tầng 2: Thượng Thanh

Tuyết Vũ (Chủ động):Tích tụ băng tuyết, tấn công mục tiêu tầm xa trong 6 lần, mỗi lần kèm tấn công, gây sát thương. Kĩ năng này có hiệu quả cắt ngang đòn tấn công của địch và giảm tốc độ di chuyển.

Tiêu Dao Du (Chủ động):Nhảy về phía trước và tăng phòng thủ cho bản thân.

Thịnh Hàn (Chủ động):Hàn băng hộ thể, kèm tấn công làm mục tiêu phải chịu sát thương và định thân.

Thâm Hàn (Bị động):Tăng định thân.

Hoàng Đế Kinh (Bị động):Tăng kháng định thân.

Huyền Diệu Kính (Bị động):Tăng kháng choáng.

Hoa Thiểm (Chủ động):Tấn công mục tiêu tầm xa, kèm tấn công, gây sát thương. Tỉ lệ sinh lực của mục tiêu càng cao, gây thêm càng nhiều sát thương.

Tầng 3: Thái Thanh

Chân Lôi (Chủ động):Lôi điện bao quanh, liên tục gây sát thương lên mục tiêu, làm mục tiêu bị dị thương.

Hộ Thể (Chủ động):Giảm sát thương phải chịu, tăng chân khí và chân khí tối đa cho đồng đội xung quanh.

Tề Vật Luận (Bị động):Tăng kháng bạo.

Kiếm Tâm (Bị động):Tăng tấn công.

Thiên Pháp (Bị động):Tăng sát thương bạo kích.

Thất Kiếp Trảm Long Quyết (Chủ động):Tấn công nhanh lên mục tiêu 7 lần, mỗi lần kèm tấn công, gây sát thương. Đòn tấn công cuối cùng giúp hồi sinh lực cho bản thân.

Tuyệt Thánh Trí (Chủ động):Tiêu hao toàn bộ chân khí và phần lớn sinh lực của bản thân, gây sát thương lên các mục tiêu kèm theo tấn công tỉ lệ với sinh lực tiêu hao. Chân khí tiêu hao càng nhiều, sát thương gây ra càng lớn.

Thần Kiếm Ngự Lôi (Chủ động): Tấn công mục tiêu 9 lần, mỗi lần kèm tấn công và gây sát thương.