Hall of Fame

Sau khi vượt qua vòng thăng hạng VCS Mùa Xuân 2018, Hall of Fame đã có một vài thay đổi về mặt nhân sự. Ở đường trên, Nevan đã rời đội và được thay thế bằng Ngô “LL” Minh Quân. Vị trí đi rừng của đội tuyển này cũng có được sự bổ sung khá chất lượng với sự xuất hiện của Bùi Hoàng “XuHao” Sơn Vương, cựu tuyển thủ của eHUB United.

ID Họ tên Vị trí
LL Ngô Minh Quân Đường trên
Sorn Nguyễn Minh Hào Đi rừng
Pake Huỳnh Thanh Hoàng Đường giữa
Minas Phạm Minh Phước Xạ thủ
Shaoran Trần Hoàng Phúc Hỗ trợ
XuHao Bùi Hoàng Sơn Vương Đi rừng
Ciel Trần Tiến Thịnh Hỗ trợ
Đặng Thanh Trà Huấn luyện viên