Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile

Trên con đường bôn tẩu giang hồ, bạn đồng hành sẽ là những trợ thủ đắc lực giúp các bạn có thể tham gia các phó bản đặc biệt trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile một cách dễ dàng và thuận lợi hơn.

Giới thiệu

Hệ thống đồng hành cho phép nhân vật và bạn đồng hành cùng tham chiến trong một số tính năng đặc biệt.

Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile - Ảnh 01

Các đồng hành đều có thuộc tính ngũ hành và kĩ năng riêng.

Tùy theo mục đích mà nhân vật có thể lựa chọn đồng hành phù hợp.

Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile - Ảnh 02

Đồng hành có 5 thứ hạng từ thấp đến cao là C, B, A, S và SS.

Chiêu mộ bạn đồng hành

Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile - Ảnh 03

Có 2 hình thức chiêu mộ bạn đồng hành.

Dùng Bạc:

Mua 1 lần giá 20.000 Bạc.

Mua 10 lần giá 180.000 Bạc.

Cứ mỗi 24 giờ sẽ được mua miễn phí 1 lần.

Bạn đồng hành nhận được là ngẫu nhiên.

Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile - Ảnh 04

Dùng Nguyên Bảo:

Mua 1 lần giá 240 Nguyên Bảo.

Mua 10 lần giá 1.980 Nguyên Bảo (nhận được đồng hành hạng S).

Cứ mỗi 72 giờ sẽ được mua miễn phí 1 lần.

Bạn đồng hành nhận được là ngẫu nhiên.

Kĩ năng đồng hành

Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile - Ảnh 05

Mỗi đồng hành gồm có 3 loại kĩ năng sau:

Kĩ năng hộ chủ: kĩ năng bị động hỗ trợ cho nhân vật chính.

Kĩ năng thiên phú: kĩ năng riêng của đồng hành.

Kĩ năng phụ trợ: kĩ năng ngẫu nhiên khi chiêu mộ, có thể thay đổi bằng Sách kĩ năng.

Sa thải đồng hành

Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile - Ảnh 06

Khi có đồng hành không sử dụng nữa, nhân vật có thể chọn sa thải để nhận vật phẩm Tẩy Tủy Đơn hoặc Tư Chất Đơn.

Tẩy Tủy Đơn dùng để tẩy luyện thuộc tính bạn đồng hành.

Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile - Ảnh 07

Tư Chất Đơn dùng để tăng thuộc tính cho bạn đồng hành.

Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile - Ảnh 08

Cường hóa đồng hành

Tẩy tủy: Đồng hành khi chiêu mộ sẽ có tư chất và kĩ năng phụ trợ ngẫu nhiên. Nhân vật có thể dùng Tẩy Tủy Đơn để tái lập lại các thuộc tính này.

Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile - Ảnh 09

Tăng tư chất: Dùng Tư Chất Đơn để tăng thuộc tính cho đồng hành.

Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile - Ảnh 10

Tăng cấp: Trong quá trình tham chiến cùng nhân vật chính, đồng hành có thể tích lũy kinh nghiệm và tăng cấp. Cấp của đồng hành không thể vượt quá cấp độ của nhân vật và có thể dùng các loại vật phẩm tăng kinh nghiệm để tăng cấp cho đồng hành.

Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile - Ảnh 11

Đồng hành kỳ tài

Hướng dẫn về bạn đồng hành trong VLTK Mobile - Ảnh 12

Khi tiến hành tẩy tủy sẽ có tỷ lệ nhận được đồng hành kỳ tài.

Đồng hành kỳ tài sẽ có trang phục khác và khả năng lĩnh ngộ tiềm năng cũng cao hơn so với các loại đồng hành thường.