Nguyên tố

Trong Blade & Soul, mỗi khi lên một cấp, nhân vật của người chơi sẽ nhận được thêm kĩ năng mới. Ngoài ra, mỗi hệ phái sẽ có hai hệ nguyên tố để người chơi lựa chọn, thay đổi tùy ý theo mục đích chơi của mình.

Nguyên tố trong Blade & Soul

Tổng cộng trong Blade & Soul có 6 nguyên tố: bóng tối, lửa, băng, đất, điện và gió. Trong đó:

Mỗi nguyên tố sẽ mang lại cho nhân vật một hướng combo kĩ năng khác biệt, tạo ra sự phong phú đa dạng tuyệt vời cho hệ thống võ công của Blade & Soul.