Hướng dẫn cải tạo linh hồn trang bị trong Chinh Đồ 1 Mobile

Bên cạnh các thuộc tính cơ bản, mỗi trang bị trong Chinh Đồ 1 Mobile còn mang cho mình một linh hồn với các hiệu ứng hỗ trợ khác nhau. Linh hồn trang bị có thể thay đổi, nhờ vậy người chơi Chinh Đồ 1 Mobile có quyền lựa chọn cho mình hiệu ứng phù hợp với sức mạnh bản thân.

Cải tạo linh hồn

Cải tạo linh hồn tiêu hao nguyên liệu cải tạo và đá tẩy luyện cho bộ vị vật phẩm đó. Nguyên liệu cấp càng cao, trị số cải tạo càng cao).

Cải tạo linh hồn sẽ làm mới thuộc tính Xích Linh Hồn sinh ra ngẫu nhiên.

Thành tựu linh hồn

Trang bị thuộc bộ vị trên người kích hoạt xích linh hồn theo số lượng chỉ định sẽ đạt được thành tựu.