Gia tộc

Giao diện gia tộc trong Chinh Đồ 1 Mobile được chia làm 4 phần bao gồm: thông tin gia tộc, quản lý gia tộc, hoạt động gia tộc và tài chính gia tộc.

Thông tin gia tộc:

Có thể kiểm tra tên, tộc trưởng, cấp, số người, thuộc tính tăng thêm tổ đội, độ năng động…

Gia tộc trong Chinh Đồ 1 Mobile - Ảnh 1

Quỹ gia tộc: Có thể kiểm tra giới hạn ngân lượng trong kim khố gia tộc, thuế suất (00:00 mỗi ngày phải cập nhật tỉ lệ giao ngân lượng cho kim khố quốc giá), chi phí bảo trì (sau 00:00 mỗi ngày xóa tỉ lệ nộp ngân lượng), quỹ lương gia tộc, tiền lương cá nhân…

Tàng Kinh Các: Người chơi có thể dùng điểm cống hiến mua bí kíp kĩ năng, tăng điểm kĩ năng và điểm thuộc tính cá nhân.

Quyên góp gia tộc: Người chơi có thể quyên góp tiền cho gia tộc để nhận điểm cống hiến, đồng thời giúp tăng quỹ gia tộc.

Thay thế tộc trưởng: Tộc trưởng sau 3 ngày không online, thành viên gia tộc có thể nhấp vào nút này trở thành tộc trưởng.

Bản đồ gia tộc: Sau khi nhấp vào có thể vào bản đồ gia tộc.

Rời khỏi gia tộc: Sau khi nhấp vào nút này nhấp tiếp vào nút xác nhận là có thể rời gia tộc.

Quản lý gia tộc:

Thành viên quản lý gia tộc có thể quản lý thành viên khác thông qua giao diện này, bao gồm: kick ra khỏi gia tộc, thay đổi chức vị, tiếp nhận yêu cầu gia nhập gia tộc.

Gia tộc trong Chinh Đồ 1 Mobile - Ảnh 2

Hoạt động gia tộc:

Tại đây có thể mở hoạt động gia tộc trong thời gian tương ứng hoạt động. Sau khi mở, thành viên gia tộc nhấp vào tham gia là co thể tham gia hoạt động gia tộc.

Gia tộc trong Chinh Đồ 1 Mobile - Ảnh 3

Tài chính gia tộc:

Tộc trưởng có thể phát phần thưởng cho thành viên gia tộc trong giao diện tài chính.

Gia tộc trong Chinh Đồ 1 Mobile - Ảnh 4