Hệ thống tiền tệ đa dạng trong Chinh Đồ 1 Mobile

Trong quá trình hành tẩu giang hồ, bên cạnh các kĩ năng cần thiết thì tiền tệ cũng là thứ không thể thiếu với mỗi mỗi người chơi Chinh Đồ 1 Mobile. Hệ thống tiền tệ trong Chinh Đồ 1 Mobile lại khá đa dạng với nhiều tính năng và cách sử dụng khác nhau. Hãy cùng GameLandVN Mobile cùng tìm hiểu nhé!

Cơ cấu tiền tệ

Vàng: Nhận được từ nạp tiền, dùng mua đạo cụ hoặc đổi tiêu.

Bạc: Nhận được từ hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt hoặc tham gia hoạt động Lạc Đà Thương đội, mua đạo cụ ở cửa hàng hoặc sử dụng cho bày bán.

Bạc khóa: Nhận được từ hoàn thành nhiệm vụ, tách trang bị, bán vật phẩm, dùng mua đạo cụ tại tạp hóa.

Vàng khóa: Công trạng mỗi tuần đạt đến số lượng nhất định có thể nhận vàng khóa tương ứng, dùng mua đạo cụ tại tạp hóa.

Tạp hóa

Tạp hóa bán các loại hàng hóa rất đa dạng, bao gồm cả Đá hồn phách cấp 1 và gói kĩ năng.

Tạp hóa Chinh Đồ 1 Mobile

Thương thành

Giao diện Thương Thành như sau:

Vật Phẩm Hot: Bán các gói lễ bao và nguyên liệu hiếm có, đều dùng vàng để mua.

Tạp Hóa Cao Cấp: Bán tài liệu liên quan trang bị và đổi vàng lấy rương bạc đều dùng vàng để mua.

Thời Trang: Bán thuộc tính thời trang, có hạn chế thời gian, đều cần dùng vàng mua.

Tích Điểm Thương Thành: Bán đạo cụ bằng tích điểm, chỉ mua bằng tích điểm.

Cửa Hàng Vàng Khóa: Bán nguyên liệu trang bị, vàng khóa đổi rương bạc khóa, đều dùng vàng khóa mua.

Cửa hàng (thương thành) trong Chinh Đồ 1 Mobile

Đấu giá

Đấu giá có thể bán đạo cụ và trang bị không khóa.

Khi bán đạo cụ hoặc trang bị có ký hiệu “Cực Phẩm” phải cho vào Khu Đấu Giá sau 24 giờ đồng hồ mới có thể bán.

Trang bị hoặc đạo cụ không thể tự định giá khi bán, chỉ có thể định giá dao động trong khu giới hạn của giá tiến cử.

Trang bị tự do định giá có thể tự ý thiết lập giá bán.

Có thể thông qua danh sách giao diện bên phải để chọn chủng loại theo danh sách.

Chủng loại có thể đấu gia bao gồm:

Trang bị: Có thể bán 11 bộ trang bị.

Bí kíp: Tất cả sách kĩ năng đều có thể bán.

Thú cưỡi: Thú cưỡi và trang bị chế tạo đều có thể bán.

Đạo cụ: Các đạo cụ có thể mang bán đấu giá gồm: Huấn Luyện Lệnh Bài, Mảnh Mã Khải, Bùa Hộ Thân Cổ Mộ, Đích Lô Tinh Thiết, Áp Tiêu Lệnh, Đích Lô Khải và Đại Uyển Tinh Thiết.

Thời trang: Thời gian không khóa cũng có thể bán đấu giá.

Đấu giá trong Chinh Đồ 1 Mobile