Hướng dẫn khảm đá hồn phách vào trang bị

Sau khi chế tạo thành công trang bị, người chơi Chinh Đồ 1 Mobile có thể sử dụng tính năng khảm đá hồn phách nhằm nâng cao sức mạnh cho vật phẩm của mình. Mỗi đá hồn phách được khảm sẽ mang lại các hiệu quả khác nhau, đây chính là nơi giúp các bạn xây dựng chiến lược riêng của mình.

Khảm đá hồn phách

Hướng dẫn khảm đá hồn phách vào trang bị trong Chinh Đồ 1 Mobile

Trang bị sau khi được chế tạo sẽ mang 4 lỗ khảm đá hồn phách.

Trang bị có cùng bộ vị của trang bị khác nhau cho phép khảm đá hồn phách chủng loại khác nhau.

Khảm đá hồn phách tối đa đến cấp 9, tăng cấp phẩm chất có thể thông qua ghép trong Hộp Nguyệt Quang.

Thành tựu khảm

Bộ vị toàn thân của trang bị khảm đá hồn phách đạt đến yêu cầu có thể đạt được thành tựu.