Hướng dẫn sử dụng Lệnh Bài Huấn Luyện

Lệnh Bài Huấn Luyện là vật phẩm quen thuộc và không thể thiếu trong quá trình tu luyện của mỗi người chơi Chinh Đồ 1 Mobile. Thông qua vật phẩm này, các bạn sẽ rút ngắn được thời gian tập luyện cũng như có cơ hội nhận thêm nhiều phần thưởng khác.

Sử dụng đạo cụ

Các bạn có thể mở trực tiếp Lệnh Bài Huấn Luyện, mỗi lần sử dụng tiêu hao một Lệnh Bài Huấn Luyện.

Sau khi sử dụng thành công Lệnh Bài Huấn Luyện, giao diện chính sẽ hiển thị: “Sử dụng thành công lệnh bài huấn luyện!”.

Nếu nhân vật đã sử dụng thành công đạo cụ nhưng chưa hoàn thành sẽ không thể nhận thêm.

Phẩm chất lệnh bài

Lệnh Bài Huấn Luyện chia làm 4 phẩm chất: Trắng, Lam, Vàng, Xanh.

Lệnh bài Trắng: 2000 quái.

Lệnh bài Lam: 2000 quái.

Lệnh bài Vàng: 2000 quái.

Lênh bài Xanh: 2000 quái.

Các Lệnh Bài cùng phẩm chất có thể ghép làm 1 thông qua hệ thống Nguyệt Quang Bảo Hạp. Công thức ghép Lệnh Bài Quân Hàm như sau:

5 lệnh bài phẩm chất trắng ghép 1 lệnh bài phẩm chất lam.

5 lệnh bài phẩm chất lam ghép thành 1 lệnh bài phẩm chất vàng.

5 lệnh bài phẩm chất vàng ghép thành 1 lệnh bài phẩm chất xanh.

Cấp quái trong nhiệm vụ “Lệnh Bài Huấn Luyện” tăng theo cấp tương ứng của nhân vật.

[table “” not found /]

Lệnh Bài Huấn Luyện chỉ dùng cho nhiệm vụ đánh quái, thu thập NPC không được xem là mục tiêu của Lệnh Bài Huấn Luyện.

Nhân vật phải có mặt mới được tính tham gia nhiệm vụ, rời vị trí sẽ không được tính.

Điều kiện tham gia

Cấp yêu cầu: nhân vật đạt cấp 20 trở lên.

Số lần làm nhiệm vụ: Mỗi tuần 35 lần.

Thời gian làm nhiệm vụ: Cả ngày.

Phần thưởng

[table “” not found /]