Pháp Thuật

Hỏa, Băng, Điện là hệ phái thuộc trường phái Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile. Người chơi trường phái này sử dụng vũ khí trượng, gây sát thương ma công cho kẻ địch.

Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Hoả: Gây sát thương lớn tuy nhiên tiêu hao thể lực nhiều. Người chơi hệ Hỏa cần phải tính toán và phối hợp các đòn đánh hợp lí trong chiến đấu để đảm bảo duy trì được lợi thế của mình. Các đòn đánh kĩ năng của hệ hỏa gây thêm hiệu ứng thiêu đốt cho kẻ địch. Ngoài ra, một số kĩ năng còn gây choáng giúp người chơi có thể nắm bắt thời cơ dồn sát thương tiêu diệt địch.

Băng: Sát thương thấp, không mạnh, nhưng bộ kĩ năng khống chế thuộc hàng vô cùng khó chịu. Người chơi Băng có thể sử dụng kĩ năng của mình đóng băng kẻ địch tại một vị trí hoặc làm chậm lại di chuyển hay thi triển kĩ năng của kẻ địch. Đây là phái hỗ trợ tốt trong hỗn chiến khi hầu hết các kĩ năng này đều gây ảnh hưởng nhóm.

Điện: Hệ phái này có sát thương bình thường nhưng lại có bộ kĩ năng khá toàn diện. Kĩ năng của hệ Điện có tỉ lệ đánh lui kẻ địch, tạo ra trọng kích hoặc phá giáp, từ đó giúp người chơi hệ phái này và đồng đội có thể gây sát thương lớn hơn rất nhiều lên kẻ địch.

KĨ NĂNG:

Cơ Bản

Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Hỏa

Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Băng

Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Điện

Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Pháp Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile