Hướng dẫn tăng sao trang bị trong Chinh Đồ 1 Mobile

Thu thập cho mình một trang bị tốt là điều mà người chơi Chinh Đồ 1 Mobile nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, món trang bị đó sẽ không thể phát huy hết được sức mạnh của mình nếu không được nâng cấp hợp lý.

Tăng sao trang bị

Tăng sao trang bị có thể tăng thuộc tính cơ bản của trang bị, lượng sao càng cao, tăng càng nhiều. Tối đa tăng 15 sao mỗi trang bị.

Tiêu hao Bảo Thạch nâng cấp có thể tăng sao cho trang bị, mổi lần được sử dụng 1-4 viên (viên càng nhiều, tỷ lệ thành công càng cao).

Nếu tăng sao thất bại, số sao sẽ bị giảm đi (tùy thuộc vào số lượng tăng sao nhiều hay ít mà mức độ giảm xuống thấp hay cao).

Tăng sao cần tiêu hao 1 số lượng bạc nhất định.

Hệ thống cung cấp tính năng tăng sao nhanh, có thể thiết lập số lượng sao mong muốn để tự động tăng nhanh trong một lần.

Bên cạnh tăng sao bằng Bảo Thạch, người chơi có thể tăng sao bằng điểm may mắn:

Mỗi lần tăng sao thất bại, hệ thống sẽ tích lũy điểm may mắn nhất định cho người chơi.

Đủ số lượng điểm may mắn nhất định sẽ có thể dùng để tăng sao.

Tăng sao bằng điểm may mắn có tỷ lệ thành công 100% (số sao càng nhiều, điểm may mắn tiêu hao càng nhiều).

Chuyển sao

Trang bị đã tăng sao có thể chuyển số lượng sao sang trang bị khác (chỉ áp dụng đối với trang bị có số sao từ 2 trở lên).

Trang bị dưới 10 sao khi tiến hành chuyển có xác suất rớt 1 sao. Trang bị từ 10 sao trở lên khi chuyển sẽ không bị mất.

Chuyển sao trang bị cần tiêu hao bạc khóa nhất định.

Cải tạo trang bị

Cải tạo trang bị tiêu hao nguyên liệu cải tạo và đá tẩy luyện (nguyên liệu cấp càng cao, trị số cải tạo càng cao).

Cải tạo trang bị sẽ tạo ngẫu nhiên 1 thuộc tính cấp 1.

Cải tạo trang bị sẽ tăng thêm thuộc tính cơ bản cấp 2.

Trang bị cải tạo có xác suất nhất định xuất hiện sao cải tạo.