Hệ thống thành tựu nhân vật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Thành tựu nhân vật là nơi đánh dấu các cột mốc trưởng thành trong quá trình rèn luyện của mỗi người chơi Chinh Đồ 1 Mobile. Không những vậy, ngoài việc làm mục tiêu phấn đấu thì khi các bạn đạt được thành tựu nhất định, thực lực nhân vật còn được tăng thêm đáng kể.

Hệ thống thành tựu nhân vật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Cụ thể hơn, khi các bạn sở hữu đủ bộ trang bị theo yêu cầu sẽ được thành tựu. Danh sách thành tựu trong Chinh Đồ 1 Mobile gồm có 10 thành tựu như sau:

Địa Thánh Uy: Đủ bộ trang bị xanh

Thiên Thánh Tôn: Đủ bộ trang bị xanh hoàn mỹ

Ngũ Tinh:Đủ bộ trang bị 5 sao

Bát Tinh: Đủ bộ trang bị 8 sao

Thập Tinh: Đủ bộ trang bị 10 sao

Thập Nhất Tinh:Đủ bộ trang bị 11 sao

Thập Nhị Tinh:Đủ bộ trang bị 12 sao

Thập Tam Tinh:Đủ bộ trang bị 13 sao

Thập Tú Tinh:Đủ bộ trang bị 14 sao

Thập Ngũ Tinh:Đủ bộ trang bị 15 sao