Thu thập nguyên liệu trong Chinh Đồ 1 Mobile

Thông qua hoạt động thu thập khu trung lập, người chơi Chinh Đồ 1 Mobile sẽ có hội sở hữu vô vàn nguyên liệu quan trọng dùng để chế tạo trang bị. Chắc chắn đây là một trong những hoạt động không thể bỏ qua khi thưởng thức Chinh Đồ 1 Mobile.

Sử dụng đạo cụ

Các bạn thông qua giao diện chỉ dẫn, tự động đến NPC tiếp nhận nhiệm vụ.

Tại khu tài nguyên Hoàng Thành, nhân vật thu thập 2 loại nguyên liệu (khoáng và da) lũy kế đạt đến 75 cái sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận thưởng.

Điều kiện tham gia

Cấp yêu cầu: Nhân vật đạt cấp 50 trở lên.

Số lần làm nhiệm vụ: Mỗi ngày 1 lần.

Thời gian làm nhiệm vụ: Cả ngày.

Phần thưởng

[table “” not found /]