Tổ đội

Tại giao diện tổ đội trong Chinh Đồ 1 Mobile sẽ hiển thị các thông tin sau:

Tổ đội Chinh Đồ 1 Mobile

Tổ đội của tôi: Số người tổ đội và trạng thái tổ đội. Ví dụ: 5/10 thể hiện tổ đội có 5 người, tối đa 10 người, trạng thái Hỏa Ma Giao Long chỉ mục tiêu của đội là Hỏa Ma Giao Long, trạng thái tổ đội có thể chỉnh sửa.

Tổ đội tăng thêm: số người trong tổ đội càng nhiều, kinh nghiệm tổ đội càng tăng nhiều, người chơi cùng gia tộc càng nhiều trong gia tộc, kinh nghiệm tổ đội càng nhiều.

Dòng chọn tự động: có thể đánh dấu chọn có thể tự động gửi yêu cầu gia nhập tổ đội và mời tổ đội.

Dòng chọn tổ đội.

Tổ đội gần: có thể xem các tổ đội đang ở gần xung quanh và gửi yêu cầu gia nhập.

Người chơi gần:Có thể xem những người chơi đang ở gần và gửi lời mời tạo tổ đội.

Tổ đội nhanh:có thể xem tất cả thành viên hiện tại quốc gia, đồng thời có thể chọn 1 trong số người đó lập tổ đội.