Triệu Hồi

Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile là hệ phái tập trung vào việc điều khiển và phối hợp cùng thú cưng để khống chế và đánh bại kẻ địch. Thú cưng sẽ đảm nhiệm việc tiếp cận, gây sát thương vật lý và thu hút sự chú ý của đối phương. Trong khi đó, người chơi Triệu Hồi sẽ tăng sức mạnh cho linh thú hoặc tấn công kẻ địch chung của cả hai.

Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Điểm mạnh nhất của Triệu Hồi và thú cưng chính là khả năng độc lập tác chiến, vừa tấn công vừa hỗ trợ đồng đội cùng lúc. Cũng tương tự các trường phái khác, Triệu Hồi được chia làm ba hệ phái:

Vong Linh: Triệu hồi vong linh có sát thương và phòng thủ cao.

Thiên Thần: Triệu hồi thiên thần, tạo hiệu ứng xấu, khắc chế kẻ địch.

Tự Nhiên: Triệu hồi sinh vật hoặc nguyên tố tự nhiên giúp tăng sát thương và thuộc tính cho chủ nhân.

Triệu Hồi có thể là trường phái lý tưởng cho người mới, nhưng để trở thành một Triệu Hồi đẳng cấp lại là cả một quá trình tu luyện kĩ năng và chiến lược.

KĨ NĂNG:

[accordion]
[toggle title=”Cơ Bản” state=”opened”]

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

[/toggle]
[toggle title=”Vong Linh” state=”opened”]

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

[/toggle]
[toggle title=”Thiên Thần” state=”opened”]

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

[/toggle]
[toggle title=”Tự Nhiên” state=”opened”]

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

Kĩ năng của Triệu Hồi trong Chinh Đồ 1 Mobile

[/toggle]
[/accordion]