Võ Thuật

Hệ phái Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile lấy đao làm vũ khí, chủ yếu gây sát thương vật lý và có độ khó khá cao. Môn hạ tu luyện Võ Thuật ngoài võ công cơ bản có thể tùy ý lựa chọn con đường rèn luyện thể thuật cho bản thân bao gồm: Cuồng Bạo, Ma Chiến và Thủ Hộ. Mỗi loại võ công đều mang những điểm mạnh điểm yếu riêng biệt.

Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Cuồng Bạo: Kĩ năng của Cuồng Bạo có sát thương cực cao nhưng khả năng phòng thủ hầu như không có, chỉ có thể gia tăng nhờ trang bị ngoài thân.

Ma Chiến: Công không quá mạnh, thủ không quá kiên cường thích hợp cho những người ưa thích công thủ toàn diện.

Thủ Hộ: Kĩ năng của Thủ Hộ lại thiên về phòng thủ, hỗ trợ tốt cho bản thân và đồng đội trong những trận loạn chiến.

KĨ NĂNG:

Cơ Bản

Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Cuồng Bạo

Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Ma Chiến

Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile

Thủ Hộ

Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile
Kĩ năng của Võ Thuật trong Chinh Đồ 1 Mobile